Belastingadministratie kondigt controleacties voor 2016 aan

Brussel, 14 april 2016. Net zoals de vorige jaren heeft de belastingadministratie ook voor dit jaar aangekondigd voor welke situaties zij controleacties plant zodat belastingplichtigen de kans op een belastingcontrole of een vraag om inlichtingen beter kunnen inschatten. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat dit niet uitsluit dat belastingplichtigen op andere punten gecontroleerd kunnen worden.

Controleacties voor particulieren

U maakt een verhoogde kans op een controle of een vraag om inlichtingen als:

 • het bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden op u van toepassing is;
 • u heeft aangegeven dat u recht heeft op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong;
 • de geautomatiseerde behandeling van uw aangifte aan het licht brengt dat:
  • u niet al uw beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, heeft aangegeven,
  • u geen aangifte heeft gedaan van een onroerend goed waarvan u in België of in het buitenland eigenaar bent,
  • u giften aftrekt zonder over een fiscaal attest te beschikken.

Controleacties voor ondernemingen

Uw onderneming maakt een verhoogde kans op een controle als:

 • ze als schuldenaar van inkomsten niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 heeft ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd;
 • ze een horecazaak uitbaat en niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken;
 • ze, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet heeft nageleefd;
 • er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan.

Andere gevallen

Naast de bovenstaande gevallen maakt u kans op een controle indien u tijdens de voorgaande jaren (ondanks de ontvangst van herinneringen) geen aangifte heeft ingediend, zeker indien dit herhaaldelijk is gebeurd.

U of uw onderneming maakt ook een kans op een controle wanneer uit de systemen van de belastingadministratie blijkt dat uw situatie wijst op een verhoogd fiscaal risico. De criteria die hiervoor door de belastingadministratie worden gehanteerd, zijn niet publiek gekend.

Ten slotte merkt de administratie op dat "de geautomatiseerde behandeling van uw aangifte [kan] leiden tot een selectie voor de controle van eventuele onregelmatigheden." Vermoedelijk bedoelt de administratie hiermee dat een elektronische een snellere detectie van onregelmatigheden toelaat.

Hoe kan Sintax u helpen ?

Sintax Advocaten is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het fiscaal recht en dat kan bogen op een uitgebreide ervaring met fiscale procedures. Indien u geconfronteerd wordt met een fiscale controle of u een bericht van wijziging ontvangt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat we u kunnen helpen met het evalueren van uw positie en het voorbereiden van uw reactie en u kunnen bijstaan bij de controle.

Aagje Bellens
Mathieu Isenbaert
Philippe Bielen

 

Klik hier voor de aankondiging van de belastingadministratie.