Informatieverplichting Wetboek van economisch recht

U vertrouwt uw dossier toe aan een van de advocaten van het kantoor SINTAX advocaten, een groepering van advocaten. 

De groepering van advocaten is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 en bestaat uit de volgende advocaten:

  • Mr. Mathieu Isenbaert, advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Brussel. Het kantoor van mr. Isenbaert is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4. Mr. Isenbaert oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de bvba Advocatenkantoor Mathieu Isenbaert,  in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 en gekend onder het ondernemingsnummer 0897.426.182.
  • Mr. Philippe Bielen, advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Brussel.  het kantoor van mr. Bielen is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4. Mr. Bielen baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Bielen is 0812.187.631.

U kan de bovenstaande advocaten bereiken via de telefoon- en faxnummers vermeld op deze website of via het online contactformulier.

Elke advocaat van de groepering SINTAX advocaten baat zijn kantoor zelfstandig uit, hetgeen niet belet niet dat zij regelmatig in bepaalde dossiers samenwerken voor de best mogelijke oplossing.

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat wordt verzekerd door AMLIN EUROPE NV via VANBREDA RISK & BENEFITS, Koning Albert II laan 9 te 1210 BRUSSEL. De waarborg bedraagt € 1.250.000,00 per advocaat en per schadegeval met een vrijstelling van 20% van het schadebedrag met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1.250,00. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de SINTAX advocaten verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

U kan bij SINTAX advocaten terecht voor onder meer de volgende diensten: juridisch advies, fiscaal advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Opmerkingen:

  • Op vraag van de cliënt verstrekken de SINTAX advocaten informatie over hun ereloon of berekeningswijze hiervan.
  • De SINTAX advocaten zijn niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en die van de betrokken balies en kunnen hierover dus geen informatie verschaffen aan hun cliënten.
  • De SINTAX advocaten maken geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of munltidisciplinaire partnerschappen. Zij  kan aldus geen informatie hierover aan haar cliënten verschaffen.