Regularisatie voor verjaarde kapitalen verduidelijkt.

Brussel, 28 oktober 2016. Gisteren heeft de Minister van Financiën tijdens het vragenuurtje in het Parlement verduidelijkt hoe men fiscaal verjaarde kapitalen in de regularisatieaangifte moet opnemen.

De Minister verduidelijkt dat de regularisatieaangifte voor verjaarde kapitalen geen gedetailleerde opsplitsing voorziet voor de diverse soorten belastingen. Voor zulke kapitalen beschikt men zelden nog over alle bewijsstukken, zoals rekeninguittreksels of attesten van herkomst. Maar het toepasselijke (stijgende) tarief van 36% staat los van de aard van de inkomsten en het jaar waarin ze zijn verkregen. Om die reden is een verdere opsplitsing van de verjaarde kapitalen niet nodig voor een correcte regularisatieaangifte, aldus de Minister.

Deze verduidelijking getuigt van een pragmatische aanpak voor het indienen van de regularisatieaangifte

 

*